top of page
отношения.jpeg
ЗАЩО ИМАМЕ ТОЛКОВА МНОГО ОЧАКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКИТЕ СИ?

Замисляли ли сте се, че очакване означава аз имам ясна и точна договорка с другата страна, какво очаквам и какво би се случило, ако тази уговорка не се спази.

 

Парадокса е, че когато отиваме на работа все пак ни дават длъжностна характеристика, която е някаква рамка, чрез  която да се ориентираме какво и как трябва да правим.
 

Изграждаме семейства и връзки обаче без тези рамки, но с очаквания, които много често, никога не са изговорени, не са поставени и няма яснота, какво се случва, ако аз или ти не спазиш нашите договорки.

Тук не говорим всичко да е разписано детайлно, а е добре преди да заживеем с някого да седнем и да изговорим важните неща за нашия съвместен живот – как разпределяме и харчим парите си, как избираме  къде ще почиваме , кога и как се виждаме с роднините, как разпределяме домакинската работа в къщи. Какво правим, ако не можем да спазим тези договорки.
 

Очакванията във връзките се създават чрез взаимодействие и комуникация между двама партньора. Ето някои от факторите, които могат да влияят на формирането на очакванията във връзките:
 

 . Комуникация: Разговорите и споделянето на идеи, стойности и желания с партньора са от съществено значение за създаването на очакванията. Чрез открит и честен диалог можете да изразите какво очаквате от връзката си и какво ви е важно.

 
Предходни опити и взаимодействия: Вашите предишни отношения, опити и взаимодействия могат да влияят на очакванията ви в новата връзка. Преживяните травми, не успехи и уроци могат да оформят това, което очаквате от бъдещите ви партньори.

 

. Социалното около: Обществените норми, културни влияния и социалната среда  могат също да оказват влияние върху очакванията ви във връзката. Това може да включва възгледите на обществото относно романтичните отношения, ролите на половете, вярванията за семейност и други.

 

Лични стойности и ценности: Вашите лични стойности и ценности също могат да формират очакванията ви във връзката. Например, ако ви е важна откритостта и честността, може да очаквате от партньора си да бъде откровен и искрен с вас.Вашите индивидуални емоционални и физически нужди могат също да формират очакванията ви във връзката. Например, ако имате нужда от много време заедно с партньора си, може да очаквате повече време заедно във вашата връзка.

 

Важно е да имате открити и честни разговори с партньора си относно очакванията ви и да се стремите към разбирателство. Всеки от вас може да има различни очаквания и е важно да се работи за съгласуване и намиране на общо разбирателство, което отговаря на нуждите и желанията на двете страни във връзката.

 

Ако партньорът ви отказа да изпълни някое важе желание, това не значи, че не ви ОБИЧА, той просто ви казва, че неговата граница е премината и той не ок с това, което искате от него, ето защо е добре да не реагирате емоционално, манипулативно и нападателно, а просто да си дадете време и пространство, да договорите нещата помежду си по начин, който е приемлив и за двете страни.

bottom of page