top of page

2.

Констелации

Констелациите са метод с който можеш да пренаредиш семейно-родовите енергии, да се премахнат негативни програми, сценарии и тяхното повторение в следващите поколения.

Да се освободиш от товарите на рода, които всеки един от нас носи несъзнателно в своето ДНК.

Как да разберем, че имаме нужда от констелация

повтарящи се събития в рода - загуби на деца, имоти, пари, преселения на рода, алкохолизъм, пристрастявания, безплодие, самоубийства, невъзможност за реализация в професия, убийства.

Всички тези събития говорят за трансгенерационна травма, която се повтаря в поколенията, докато някой не я проработи и не намери начин да се справи по правилния начин с тази задача.

Родовите програми и сценарии запазват травмата, но се променят спрямо времето и поколението, в което се проявяват.

Част от новите заболявания като хипер активност, аутизъм при децата имат и част, която се дължи на рода за съжаление.

Можете да се свържете с ресурсите на рода, за да постигнете своите целе също чрез констелация.

Запишете си час за предварителна оценка на ситуацията, опитайте да направите родословно дърво, което да е в основата на вашата работа.

bottom of page