Практики, с които работя

КАКВО Е САЙ КЕЙ /PSYCH-K/@

КАКВО Е САЙ КЕЙ /PSYCH-K/@

 Това е метод, който е разработен от психолога Роб Уилямс, който използва откритията на епигенетиката и невробиологията и по специално отркритията на Брус Липтън за стреса.

Сай кей /PSYCH-K/ работи с балансиране на двете мозъчни хемисфери в поза за цялостна мозъчна дейност. Балансирането създава потенциала, вие сте тези, които създават резултатите, чрез своите действия. Той помага да се освободим от стреса и от вътрешните конфликти, които са основната причина, както за психологическите, така и за телесните ни проблеми, но действията които предприемаме са в основата на нашата промяна.

Със САЙ КЕЙ бързо и лесно, чрез мускулно/кинезиологично тестване може да се намерят негативни и саботиращи вярвания, убеждения, житейски ситуации, емоции, чувства. Чрез балансиранията на техниката, те могат да се преработя, като се премахне стреса от това, как вие ги възприемате и какво отражение това дава на живота ви.

УСЪВЪРШЕНСТВАНА ЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯ – EDxTM™

УСЪВЪРШЕНСТВАНА ЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯ – EDxTM™ Енергийни диагностични и изцелителни методи (ЕДИМ), за момента  е най – усъвършенстваната, всеобхватна и изчерпателна методика на Енергийната психология, съчетаваща приложната кинезиология, работата с биоенергийната система и работата със съзнанието и подсъзнанието.

Това е метод разработен от американския психолог ФРЕД ГАЛО, който включва работа по меридиани и акупунтурните точки, кинезиологичния тест, енергиен анализ, енергийните центрове, мануалното третиране.

На страницата на Фред Гало http://energypsych.com/what-is-energy-psychology/  са посочени сертифицираните и дипломирани консултанти  от България включително и аз.

Енергийна психология е много полезна при преработване на  по-тежки емоционални състояния като загуби, развод, фобии, страхове, мъка, скръб, вина, гняв.

КОНСТЕЛАЦИИТЕ

КОНСТЕЛАЦИИТЕ са уникален инструмент, с който можете да пренаредите семейно-родовите си отношения. Всеки един от нас принадлежи към своето семейство и род. Всяка семейна система има правила, закони и структура. Системното нарушаване и незачитане на законите на семейната и родово система води до трудности и проблеми за всяко следващо поколение.

Те са  нещо, което трябва да опитате, усетите и да преживеете.

За констелациите с любов и защо те не са магическа пръчка за решаване на всички проблеми https://fb.watch/8v_ilIhUZq/ 

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА ВИ ПОМОГНЕ работата с  констелации

ние сме част от цялата вселена, от рода и от семейството си. В нашето ДНК се пазят записи от седем поколения назад. Всичко с което нашите предци не са успели да се справят, като събития, емоции, чувства е останало записано в нас. Родовата система винаги се бори да оцелее и се грижи за своите членове. При повтарящи се модели, събития и роли в поколения, които ние наследяваме и от любов и благодарност към предишните поколения продължаваме да повтаряме.

тук можте да намерите един безплатен интструмент, който да опитате.

Мини констелация с камъни за решаване на проблеми, как можете да я направите сами? 

Упражнение благодарност към рода 

КАКВО Е КОУЧИНГ?

КАКВО Е КОУЧИНГ?

Тук методът работи с вашето осъзнаване на проблемите и препятствията, както и начините за справянето с тях.

Коучинг е възможност, да се работи с конкретни казуси и ситуации възникнали по време на сесиите, дава свобода да се експериментира и опитва с нови подходи и начини за развитие и справяне в ситуации, които са трудни или изглеждащи невъзможни за разрешаване.

Имате възможност в защитена среда да опитате различни техники и начини за разрешаване на конфликти, постигане на цели, намиране на нови решения на възникнали ситуации.

МЕТАФОРИЧНИТЕ АСОЦИАТИВНИ КАРТИ

МЕТАФОРИЧНИТЕ АСОЦИАТИВНИ КАРТИ са  модерен метод, който ви дава възможност да изследвате себе си, ограничаващите ви вярвания, емоции, ситуации, чувства през нарисувани карти и онова, което те събуждат във вас като възприятие. Чрез тях вие можете да намерите интересен и безопасен начин, да разгледате теми от вашия живот, които са чувствителни или трудни, без да потъвате назад в минали преживявания и травматичности.