top of page
какво е сай кей

Практики, с които работя

КАКВО Е САЙ КЕЙ /PSYCH-K/@

КАКВО Е САЙ КЕЙ /PSYCH-K/@

 Това е метод, който е разработен от психолога Роб Уилямс, който използва откритията на епигенетиката и невробиологията и по специално отркритията на Брус Липтън за стреса.

Сай кей /PSYCH-K/ работи с балансиране на двете мозъчни хемисфери в поза за цялостна мозъчна дейност. Балансирането създава потенциала, вие сте тези, които създават резултатите, чрез своите действия. Той помага да се освободим от стреса и от вътрешните конфликти, които са основната причина, както за психологическите, така и за телесните ни проблеми, но действията които предприемаме са в основата на нашата промяна.

Със САЙ КЕЙ бързо и лесно, чрез мускулно/кинезиологично тестване може да се намерят негативни и саботиращи вярвания, убеждения, житейски ситуации, емоции, чувства. Чрез балансиранията на техниката, те могат да се преработя, като се премахне стреса от това, как вие ги възприемате и какво отражение това дава на живота ви.

УСЪВЪРШЕНСТВАНА ЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯ – EDxTM™

УСЪВЪРШЕНСТВАНА ЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯ – EDxTM™ Енергийни диагностични и изцелителни методи (ЕДИМ), за момента  е най – усъвършенстваната, всеобхватна и изчерпателна методика на Енергийната психология, съчетаваща приложната кинезиология, работата с биоенергийната система и работата със съзнанието и подсъзнанието.

Това е метод разработен от американския психолог ФРЕД ГАЛО, който включва работа по меридиани и акупунтурните точки, кинезиологичния тест, енергиен анализ, енергийните центрове, мануалното третиране.

На страницата на Фред Гало http://energypsych.com/what-is-energy-psychology/  са посочени сертифицираните и дипломирани консултанти  от България включително и аз.

Енергийна психология е много полезна при преработване на  по-тежки емоционални състояния като загуби, развод, фобии, страхове, мъка, скръб, вина, гняв.

Благословия от родителите

записана със специалното участието
на страхотния актьор Явор Караиванов

К О Н С Т Е Л А Ц И И Т Е 

КОНСТЕЛАЦИИТЕ са уникален инструмент, с който можете да подредите семейно-родовите си отношения и сценарии. Всеки един от нас принадлежи към своето семейство и род. Семейна система има правила, закони и структура.

Ние носим записи в ДНК от 7 поколения назад, всичко, с което нашите предци НЕ са се справили на емоционално, психологическо или физическо ниво се записва и търси проявление в следващите поколения, докато някой намери начин да разреши проблема по правилния начин.

Родовите програми и сценарии имат различно проявление в различните времена, но винаги имат нещо общо.

Да кажем имаме някоя прабаба 6 поколение, която е загубила няколко деца, тя е потиснала болката и мъката си и е замръзнала, формирала е програма "ОПАСНО Е ДА ИМАШ ДЕЦА" тази програма в следващите поколения, може да се прояви като БЕЗПЛОДИЕ, ОТКАЗ ОТ ОТНОШЕНИЯ, СВРЪХ КОНТРОЛ И ЗАЩИТНО ПОВЕДЕНИЕ КЪМ ДЕЦА. 

И така някоя пра пра внучка, е модерна млада жена, която не зависимо, колко работи върху себе си, все не и се получават връзките. Вероятната причина е някъе в рода, просто трябва да се потърси.

Те са  нещо, което трябва да опитате, усетите и да преживеете.

За констелациите с любов и защо те не са магическа пръчка за решаване на всички проблеми https://fb.watch/8v_ilIhUZq/ 

За мен лично има поне две констелации, които човек е добре да направи в живота си едната е за семейството, в което се е родил, а другата е за семейството, което е създал.

Така всеки ще може да застане на своето място в семейната система и да ползва ресурсите на рода.

Качествата, които имаме и развиваме са част от ресурсите на рода, които са формирани от поколенията преди нас, от хората, които са се справяли с един доста труден начин на живот и много ограничения.

За да можем да получаваме енергия от родителите си независимо от нашите отношения с тях и да ползваме родовите ресурси е необходимо да стоим на нашето място и да не носим чужди товари.

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА ВИ ПОМОГНЕ работата с  констелации

да се освободите от родови програми и сценарии, които повтаряте от лоялност към родовата си система 

като липса на отношения, не възможност за постигане на успех в социума, проблеми със здравето. Имате  тежка наследствена история - загуби на имоти и деца, самоубийства, убийства, други "не морални постъпки от страна на предците ви" спрямо морала на времето, в което са живели, преселение на рода, рано починали членове на семейството и рода. Смяна на имена и религия.

Всичко това формира ТРАНС ГЕНЕРАЦИОННИ ТРАВМИ, които имат различни проявления при всяко следващо поколение и се проявяват чрез различни проблеми и ограничения. 

Ако желаете да живеете своя живот, свободни от тези ограничения имате нужда от констелация.

тук можте да намерите един безплатен интструмент, който да опитате.

Мини констелация с камъни за решаване на проблеми, как можете да я направите сами? 

Упражнение благодарност към рода 

КАКВО Е КОУЧИНГ?

КАКВО Е КОУЧИНГ?

Тук методът работи с вашето осъзнаване на проблемите и препятствията, както и начините за справянето с тях.

Коучинг е възможност, да се работи с конкретни казуси и ситуации възникнали по време на сесиите, дава свобода да се експериментира и опитва с нови подходи и начини за развитие и справяне в ситуации, които са трудни или изглеждащи невъзможни за разрешаване.

Имате възможност в защитена среда да опитате различни техники и начини за разрешаване на конфликти, постигане на цели, намиране на нови решения на възникнали ситуации.

К А К В О   Е   М  Е  Т А Ф И З К А?

МЕТАФИЗИКА

Метафизика  е техника   за  изцеление на първичната клетка.

Заболяването не е възникнало за един ден. То винаги е   предшествано от години или дори няколко поколения тарнсгенерационни травми и наранявания. Има и  заболявания, които регресират моментално от психоемоционален стрес до изразена психосоматика. Ако заболяването е родово, е необходимо да се лекува ДНК структурата на клетките. Ако болестта е психоемоционална, тя може да бъде коригирана чрез изцеление на наранявания. Задачата на метафизиката е да намери първичната клетка, която е задействала механизма на заболяването и да лекува. Изцелявайки клетката, ние лекуваме целия организъм като цяло.

Метафизиката е особено полезна, при откриване на ДНК моделите на поведение свързани с БЕЗОПАСНОСТТА И ОЦЕЛЯВАНЕТО, които носим от своите предци и които получаваме чрез хората, които са авторитети за нас – родители, баби и дядовци, роднини.

В тази техника се открива първичната травма, вторичните ползи и инстинктите, които сме записали в себе си.

 

ЗАЩО Е ТОЛКОВА ЕФЕКТИВНА?

Защото работи на три нива УМ, СЪРЦЕ И ТЯЛО

УМ мислите свързани с проблема

СЪРЦЕ – емоциите и чувствата, които са задържани и са свързани с проблема

ТЯЛО – инстинктите, които са записани в тялото

ВТОРИЧНИ ПОЛЗИ – всичко, което е някакъв подсъзнателен плюс и полза, за да използваме този модел, когато се чувстваме в ОПАСНОСТ.

 

МЕТАФИЗИКАТА работи там, където другите техники не успяват, ако желаете да опитате да се справите с проблем, който се повтаря във вашия живот, можете да опитате сесия с Метафизика.

DNK.jpg
енергийна психология
карти
коучинг
констелации

МЕТАФОРИЧНИТЕ АСОЦИАТИВНИ КАРТИ

МЕТАФОРИЧНИТЕ АСОЦИАТИВНИ КАРТИ са  модерен метод, който ви дава възможност да изследвате себе си, ограничаващите ви вярвания, емоции, ситуации, чувства през нарисувани карти и онова, което те събуждат във вас като възприятие. Чрез тях вие можете да намерите интересен и безопасен начин, да разгледате теми от вашия живот, които са чувствителни или трудни, без да потъвате назад в минали преживявания и травматичности.

bottom of page