top of page
какво е сай кей

Практики, с които работя

КАКВО Е САЙ КЕЙ /PSYCH-K/@

ИЗСЛЕДВАЙТЕ СИЛАТА НА САЙ КЕЙ (PSYCH-K®️) ЗА ПРОМЯНА НА НЕГАТИВНИ УБЕЖДЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ЖЕЛАНИТЕ ЦЕЛИ

 

PSYCH-K®️ е трансформационна методология, която ни предоставя инструменти за промяна на негативни убеждения и преобразуване на подсъзнателното ни програмиране. Това позволява насърчаването на по-положителни мисли и убеждения, които подкрепят нашите цели и стремежи. Чрез PSYCH-K®️ можем да преодолеем ограничаващите ни убеждения и да създадем основа за постигане на успех и благополучие.

 

**КАКВО Е PSYCH-K®️?**

PSYCH-K®️ е метод, разработен от Робърт М. Уилямс с помощта на Брус Липтън, който използва комбинация от елементи от кинезиология, невролингвистично програмиране (НЛП) и принципи на квантовата физика. Той предоставя техники за бързо и ефективно преосмисляне на негативни убеждения и създаване на нови, положителни убеждения в нашата подсъзнателна мисъл.

**СИЛАТА НА PSYCH-K®️:**

**Преодоляване на ограничаващи убеждения:** PSYCH-K®️ ни помага да идентифицираме и преодолеем негативните убеждения, които ни ограничават в различни аспекти на живота. Това може да включва убеждения за себе си, отношенията, финансите, здравето и други. Чрез специфични балансиращи процеси PSYCH-K®️, можем да трансформираме тези убеждения и да заменим ги с положителни и подкрепящи убеждения.

**Подкрепа за постигане на цели:** PSYCH-K®️ ни предоставя инструменти за насърчаване на нашите цели и стремежи. Чрез преосмисляне на подсъзнателното си програмиране и създаване на нови убеждения, които подкрепят желаните ни цели, можем да преодолеем вътрешните си пречки и да постигнем желаните резултати.

**Балансиране на емоции и стрес:** PSYCH-K®️ може да се използва и за балансиране на емоционални състояния и управление на стрес. Чрез техники като "Балансиране на стърес" и "Балансиране на емоции", можем да намалим негативните емоции, да преодолеем стреса и да създадем по-голяма емоционална хармония и благополучие.

 

PSYCH-K®️ представлява мощен инструмент за трансформиране на негативни убеждения и постигане на желаните цели. Тази методология ни помага да създадем нови, положителни убеждения, които подкрепят нашите аспирации и стремежи. С PSYCH-K®️ можем да преодолеем ограничаващите ни убеждения, да подобрим емоционалното си благополучие и да постигнем по-голяма хармония и успех в живота си.

УСЪВЪРШЕНСТВАНА ЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯ – EDxTM™

УСЪВЪРШЕНСТВАНА ЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯ – EDxTM™ Енергийни диагностични и изцелителни методи (ЕДИМ), за момента  е най – усъвършенстваната, всеобхватна и изчерпателна методика на Енергийната психология, съчетаваща приложната кинезиология, работата с биоенергийната система и работата със съзнанието и подсъзнанието.

Това е метод разработен от американския психолог ФРЕД ГАЛО, който включва работа по меридиани и акупунтурните точки, кинезиологичния тест, енергиен анализ, енергийните центрове, мануалното третиране.

На страницата на Фред Гало http://energypsych.com/what-is-energy-psychology/  са посочени сертифицираните и дипломирани консултанти  от България включително и аз.

Енергийна психология е много полезна при преработване на  по-тежки емоционални състояния като загуби, развод, фобии, страхове, мъка, скръб, вина, гняв.

Благословия от родителите

записана със специалното участието
на страхотния актьор Явор Караиванов

К О Н С Т Е Л А Ц И И Т Е 

КОНСТЕЛАЦИИТЕ са уникален инструмент, с който можете да подредите семейно-родовите си отношения и сценарии. Всеки един от нас принадлежи към своето семейство и род. Семейна система има правила, закони и структура.

Ние носим записи в ДНК от 7 поколения назад, всичко, с което нашите предци НЕ са се справили на емоционално, психологическо или физическо ниво се записва и търси проявление в следващите поколения, докато някой намери начин да разреши проблема по правилния начин.

Родовите програми и сценарии имат различно проявление в различните времена, но винаги имат нещо общо.

Да кажем имаме някоя прабаба 6 поколение, която е загубила няколко деца, тя е потиснала болката и мъката си и е замръзнала, формирала е програма "ОПАСНО Е ДА ИМАШ ДЕЦА" тази програма в следващите поколения, може да се прояви като БЕЗПЛОДИЕ, ОТКАЗ ОТ ОТНОШЕНИЯ, СВРЪХ КОНТРОЛ И ЗАЩИТНО ПОВЕДЕНИЕ КЪМ ДЕЦА. 

И така някоя пра пра внучка, е модерна млада жена, която не зависимо, колко работи върху себе си, все не и се получават връзките. Вероятната причина е някъе в рода, просто трябва да се потърси.

Те са  нещо, което трябва да опитате, усетите и да преживеете.

За констелациите с любов и защо те не са магическа пръчка за решаване на всички проблеми https://fb.watch/8v_ilIhUZq/ 

За мен лично има поне две констелации, които човек е добре да направи в живота си едната е за семейството, в което се е родил, а другата е за семейството, което е създал.

Така всеки ще може да застане на своето място в семейната система и да ползва ресурсите на рода.

Качествата, които имаме и развиваме са част от ресурсите на рода, които са формирани от поколенията преди нас, от хората, които са се справяли с един доста труден начин на живот и много ограничения.

За да можем да получаваме енергия от родителите си независимо от нашите отношения с тях и да ползваме родовите ресурси е необходимо да стоим на нашето място и да не носим чужди товари.

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА ВИ ПОМОГНЕ работата с  констелации

да се освободите от родови програми и сценарии, които повтаряте от лоялност към родовата си система 

като липса на отношения, не възможност за постигане на успех в социума, проблеми със здравето. Имате  тежка наследствена история - загуби на имоти и деца, самоубийства, убийства, други "не морални постъпки от страна на предците ви" спрямо морала на времето, в което са живели, преселение на рода, рано починали членове на семейството и рода. Смяна на имена и религия.

Всичко това формира ТРАНС ГЕНЕРАЦИОННИ ТРАВМИ, които имат различни проявления при всяко следващо поколение и се проявяват чрез различни проблеми и ограничения. 

Ако желаете да живеете своя живот, свободни от тези ограничения имате нужда от констелация.

тук можте да намерите един безплатен интструмент, който да опитате.

Мини констелация с камъни за решаване на проблеми, как можете да я направите сами? 

Упражнение благодарност към рода 

КАКВО Е КОУЧИНГ?

Открийте силата на коучинга за постигане на личен и професионален успех


Коучингът е процес на подкрепа и насърчаване, който ни помага да развием потенциала си, да постигнем целите си и да променим живота си. Чрез коучинг можем да открием нови перспективи, да развием личната си ефективност и да се справим по-успешно с предизвикателствата, с които се сблъскваме.

**Какво е коучинг?**
Коучингът е сътрудничество между коуч и клиент, където коучът предоставя подкрепа, насоки и мотивация, за да помогне на клиента да постигне своите цели. Този процес включва задаване на въпроси, слушане, изследване на възможности и създаване на действия, които водят до желаните резултати. Коучингът е персонализиран и ориентиран към индивидуалните нужди и цели на клиента.

**Силата на коучинга:**


- **Яснота и фокус:**

Коучингът ни помага да определим ясни цели и да се концентрираме върху това, което е най-важно за нас. Чрез задаване на въпроси и изследване на вътрешните ни мотивации, коучът ни помага да открием своята истинска страст и да поставим ясни действия за постигане на целите ни.


- **Развитие на потенциала:**

Коучингът ни помага да развием своя потенциал и да извлечем най-доброто от себе си. Чрез подкрепа, насоки и стимулиране на личния растеж, коучът ни помага да разширим границите си и да постигнем невиждани до този момент резултати.

- **Управление на предизвикателства и промени:**

 

Коучингът ни осигурява инструменти и стратегии за справяне с предизвикателствата и промените в живота. Той ни помага да

 преодолеем препятствията, да намерим вътрешната си сила и да се адаптираме към промените по-леко и ефективно.


Коучингът е силен инструмент за лично и професионално развитие.

Той ни предоставя възможност да развием потенциала си, да постигнем целите си и да променим живота си в положителна посока. Разгледайте сайтовете, посветени на коучинг, за да откриете повече информация и да се запознаете с различните аспекти и подходи в тази област. Изследвайте силата на коучинга и открийте как той може да ви помогне да станете по-уверени, успешни и доволни от своите постижения.

К А К В О   Е   М  Е  Т А Ф И З К А?

МЕТАФИЗИКА

Метафизика  е техника   за  изцеление на първичната клетка.

Заболяването не е възникнало за един ден. То винаги е   предшествано от години или дори няколко поколения тарнсгенерационни травми и наранявания. Има и  заболявания, които регресират моментално от психоемоционален стрес до изразена психосоматика. Ако заболяването е родово, е необходимо да се лекува ДНК структурата на клетките. Ако болестта е психоемоционална, тя може да бъде коригирана чрез изцеление на наранявания. Задачата на метафизиката е да намери първичната клетка, която е задействала механизма на заболяването и да лекува. Изцелявайки клетката, ние лекуваме целия организъм като цяло.

Метафизиката е особено полезна, при откриване на ДНК моделите на поведение свързани с БЕЗОПАСНОСТТА И ОЦЕЛЯВАНЕТО, които носим от своите предци и които получаваме чрез хората, които са авторитети за нас – родители, баби и дядовци, роднини.

В тази техника се открива първичната травма, вторичните ползи и инстинктите, които сме записали в себе си.

 

ЗАЩО Е ТОЛКОВА ЕФЕКТИВНА?

Защото работи на три нива УМ, СЪРЦЕ И ТЯЛО

УМ мислите свързани с проблема

СЪРЦЕ – емоциите и чувствата, които са задържани и са свързани с проблема

ТЯЛО – инстинктите, които са записани в тялото

ВТОРИЧНИ ПОЛЗИ – всичко, което е някакъв подсъзнателен плюс и полза, за да използваме този модел, когато се чувстваме в ОПАСНОСТ.

 

МЕТАФИЗИКАТА работи там, където другите техники не успяват, ако желаете да опитате да се справите с проблем, който се повтаря във вашия живот, можете да опитате сесия с Метафизика.

DNK.jpg
енергийна психология
карти
коучинг
констелации

МЕТАФОРИЧНИТЕ АСОЦИАТИВНИ КАРТИ

Разширете съзнанието си с метафорични асоциативни карти**


Метафоричните асоциативни карти (МАК) са инструмент, който ни помага да изразим и обработим информацията по метафоричен и символичен начин. Те са мощно средство за разширяване на съзнанието, откриване на нови връзки и генериране на креативни идеи. В тази статия ще проучим как МАК може да бъде използвана и как тя ни помага да обогатим нашата мисъл и възприятие.

**Какво са метафоричните асоциативни карти?**


Метафоричните асоциативни карти са визуални инструменти, които представят концепции, идеи и проблеми посредством символи и образи. Те са предназначени да стимулират нашето несъзнавано и да улеснят процесите на мислене, осъзнаване и комуникация. Метафорите и асоциациите, използвани в МАК, ни помагат да възприемаме и разбираме информацията по нов и интуитивен начин.

**Приложения на метафорични асоциативни карти:**


- **Креативно мислене и иновации:** Метафоричните асоциативни карти могат да бъдат полезни инструменти при генерирането на креативни идеи и иновации. Чрез използване на символи и образи, те ни помагат да разширим нашето мислене и да изследваме нови връзки и възможности.
- **Преодоляване на блокажи и проблеми:** МАК може да се използва за преодоляване на блокади и решаване на проблеми. Символите и метафорите, които представят проблема, ни помагат да го разгледаме от различни ъгли и да открием нови решения и подходи.
- си.

**Развиване на самоусъвършенстване:**

Метафоричните асоциативни карти могат да бъдат из

ползвани и в процеса на самоусъвършенстване и личностен растеж. Те ни помагат да осъзнаем и изразим нашите ценности, цели и потенциал, като предоставят нови перспективи и възможности за рефлексия.

**Как да използвате метафорични асоциативни карти?**

Съществуват готови МАК, които можете да използвате за индивидуална работа или в групови сесии. Изследвайте различните набори от карти и ги използвайте като стимул за размисъл и обсъждане.


**Експериментирайте с различни подходи:**

Няма правилни или грешни начини за използване на МАК. Експериментирайте с различни подходи, комбинирайте символи и образи и намирайте своя собствен начин за работа с тях.


Метафоричните асоциативни карти са мощен инструмент за разширяване на съзнанието и обогатяване на мисленето. Те ни помагат да изразим и разберем информацията по метафоричен и символичен начин, като стимулират нашето несъзнавано и помагат за генериране на креативни идеи. Използвайте МАК за креативно мислене, решаване на проблеми и развитие на самоусъвършенстването

bottom of page