Практики, с които работя

КАКВО Е САЙ КЕЙ /PSYCH-K/@

КАКВО Е САЙ КЕЙ /PSYCH-K/@

 Това е метод, който е разработен от психолога Роб Уилямс, който използва откритията на епигенетиката и невробиологията и по специално отркритията на Брус Липтън за стреса.

Сай кей /PSYCH-K/ работи с балансиране на двете мозъчни хемисфери в поза за цялостна мозъчна дейност. Балансирането създава потенциала, вие сте тези, които създават резултатите, чрез своите действия. Той помага да се освободим от стреса и от вътрешните конфликти, които са основната причина, както за психологическите, така и за телесните ни проблеми, но действията които предприемаме са в основата на нашата промяна.

Със САЙ КЕЙ бързо и лесно, чрез мускулно/кинезиологично тестване може да се намерят негативни и саботиращи вярвания, убеждения, житейски ситуации, емоции, чувства. Чрез балансиранията на техниката, те могат да се преработя, като се премахне стреса от това, как вие ги възприемате и какво отражение това дава на живота ви.

УСЪВЪРШЕНСТВАНА ЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯ – EDxTM™

УСЪВЪРШЕНСТВАНА ЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯ – EDxTM™ Енергийни диагностични и изцелителни методи (ЕДИМ), за момента  е най – усъвършенстваната, всеобхватна и изчерпателна методика на Енергийната психология, съчетаваща приложната кинезиология, работата с биоенергийната система и работата със съзнанието и подсъзнанието.

Това е метод разработен от американския психолог ФРЕД ГАЛО, който включва работа по меридиани и акупунтурните точки, кинезиологичния тест, енергиен анализ, енергийните центрове, мануалното третиране.

На страницата на Фред Гало http://energypsych.com/what-is-energy-psychology/  са посочени сертифицираните и дипломирани консултанти  от България включително и аз.

Енергийна психология е много полезна при преработване на  по-тежки емоционални състояния като загуби, развод, фобии, страхове, мъка, скръб, вина, гняв.

Благословия от родителите

записана със специалното участието
на страхотния актьор Явор Караиванов

К О Н С Т Е Л А Ц И И Т Е 

КОНСТЕЛАЦИИТЕ са уникален инструмент, с който можете да подредите семейно-родовите си отношения и сценарии. Всеки един от нас принадлежи към своето семейство и род. Семейна система има правила, закони и структура.

Ние носим записи в ДНК от 7 поколения назад, всичко, с което нашите предци НЕ са се справили на емоционално, психологическо или физическо ниво се записва и търси проявление в следващите поколения, докато някой намери начин да разреши проблема по правилния начин.

Родовите програми и сценарии имат различно проявление в различните времена, но винаги имат нещо общо.

Да кажем имаме някоя прабаба 6 поколение, която е загубила няколко деца, тя е потиснала болката и мъката си и е замръзнала, формирала е програма "ОПАСНО Е ДА ИМАШ ДЕЦА" тази програма в следващите поколения, може да се прояви като БЕЗПЛОДИЕ, ОТКАЗ ОТ ОТНОШЕНИЯ, СВРЪХ КОНТРОЛ И ЗАЩИТНО ПОВЕДЕНИЕ КЪМ ДЕЦА. 

И така някоя пра пра внучка, е модерна млада жена, която не зависимо, колко работи върху себе си, все не и се получават връзките. Вероятната причина е някъе в рода, просто трябва да се потърси.

Те са  нещо, което трябва да опитате, усетите и да преживеете.

За констелациите с любов и защо те не са магическа пръчка за решаване на всички проблеми https://fb.watch/8v_ilIhUZq/ 

За мен лично има поне две констелации, които човек е добре да направи в живота си едната е за семейството, в което се е родил, а другата е за семейството, което е създал.

Така всеки ще може да застане на своето място в семейната система и да ползва ресурсите на рода.

Качествата, които имаме и развиваме са част от ресурсите на рода, които са формирани от поколенията преди нас, от хората, които са се справяли с един доста труден начин на живот и много ограничения.

За да можем да получаваме енергия от родителите си независимо от нашите отношения с тях и да ползваме родовите ресурси е необходимо да стоим на нашето място и да не носим чужди товари.

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА ВИ ПОМОГНЕ работата с  констелации

да се освободите от родови програми и сценарии, които повтаряте от лоялност към родовата си система 

като липса на отношения, не възможност за постигане на успех в социума, проблеми със здравето. Имате  тежка наследствена история - загуби на имоти и деца, самоубийства, убийства, други "не морални постъпки от страна на предците ви" спрямо морала на времето, в което са живели, преселение на рода, рано починали членове на семейството и рода. Смяна на имена и религия.

Всичко това формира ТРАНС ГЕНЕРАЦИОННИ ТРАВМИ, които имат различни проявления при всяко следващо поколение и се проявяват чрез различни проблеми и ограничения. 

Ако желаете да живеете своя живот, свободни от тези ограничения имате нужда от констелация.

тук можте да намерите един безплатен интструмент, който да опитате.

Мини констелация с камъни за решаване на проблеми, как можете да я направите сами? 

Упражнение благодарност към рода 

КАКВО Е КОУЧИНГ?

КАКВО Е КОУЧИНГ?

Тук методът работи с вашето осъзнаване на проблемите и препятствията, както и начините за справянето с тях.

Коучинг е възможност, да се работи с конкретни казуси и ситуации възникнали по време на сесиите, дава свобода да се експериментира и опитва с нови подходи и начини за развитие и справяне в ситуации, които са трудни или изглеждащи невъзможни за разрешаване.

Имате възможност в защитена среда да опитате различни техники и начини за разрешаване на конфликти, постигане на цели, намиране на нови решения на възникнали ситуации.

К А К В О   Е   М  Е  Т А Ф И З К А?

МЕТАФИЗИКА

Метафизика  е техника   за  изцеление на първичната клетка.

Заболяването не е възникнало за един ден. То винаги е   предшествано от години или дори няколко поколения тарнсгенерационни травми и наранявания. Има и  заболявания, които регресират моментално от психоемоционален стрес до изразена психосоматика. Ако заболяването е родово, е необходимо да се лекува ДНК структурата на клетките. Ако болестта е психоемоционална, тя може да бъде коригирана чрез изцеление на наранявания. Задачата на метафизиката е да намери първичната клетка, която е задействала механизма на заболяването и да лекува. Изцелявайки клетката, ние лекуваме целия организъм като цяло.

Метафизиката е особено полезна, при откриване на ДНК моделите на поведение свързани с БЕЗОПАСНОСТТА И ОЦЕЛЯВАНЕТО, които носим от своите предци и които получаваме чрез хората, които са авторитети за нас – родители, баби и дядовци, роднини.

В тази техника се открива първичната травма, вторичните ползи и инстинктите, които сме записали в себе си.

 

ЗАЩО Е ТОЛКОВА ЕФЕКТИВНА?

Защото работи на три нива УМ, СЪРЦЕ И ТЯЛО

УМ мислите свързани с проблема

СЪРЦЕ – емоциите и чувствата, които са задържани и са свързани с проблема

ТЯЛО – инстинктите, които са записани в тялото

ВТОРИЧНИ ПОЛЗИ – всичко, което е някакъв подсъзнателен плюс и полза, за да използваме този модел, когато се чувстваме в ОПАСНОСТ.

 

МЕТАФИЗИКАТА работи там, където другите техники не успяват, ако желаете да опитате да се справите с проблем, който се повтаря във вашия живот, можете да опитате сесия с Метафизика.

DNK.jpg
 
 
 
 

МЕТАФОРИЧНИТЕ АСОЦИАТИВНИ КАРТИ

МЕТАФОРИЧНИТЕ АСОЦИАТИВНИ КАРТИ са  модерен метод, който ви дава възможност да изследвате себе си, ограничаващите ви вярвания, емоции, ситуации, чувства през нарисувани карти и онова, което те събуждат във вас като възприятие. Чрез тях вие можете да намерите интересен и безопасен начин, да разгледате теми от вашия живот, които са чувствителни или трудни, без да потъвате назад в минали преживявания и травматичности.